Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Kontakt a stravné

Školní jídelna

Kontakt

Telefon: 511 110 343, 739 672 912

E-mail: msdoubravice@seznam.cz

 •  vedoucí ŠJ            –    Soušová Anna
 • vedoucí kuchařka   –    Kopecká Dana
 • pomocná kuchařka –    Vondráčková Dana

Stravné

 • celodenní stravné pro dítě do šesti let činí 42 Kč
 • pro starší 46 Kč
 • dopolední stravné pro děti do šesti let, které odcházejí po obědě domů, je 32 Kč,

Množství pokrmů

Informace pro rodiče

 • Školní jídelna je součástí MŠ a zajišťuje stravování dětí předškolního věku, které jsou do MŠ zapsané a docházejí do ní. Stravování zajišťujeme v rozsahu tří jídel a to - přesnídávka, oběd, svačina. Jídelna rovněž zajišťuje plnění spotřebního koše dle předpisových norem.
 • Způsob stravování dětí nově příchozích do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se  zákonnými zástupci dítěte a to podle vyhlášky MŠMT ČR č.35.
 • Nepřítomnost dítěte a tím i odhlášení stravy musí rodič provést nejpozději do 8 hodin prvního dne nepřítomnosti. Pokud rodič své dítě včas neodhlásí, je povinen tuto stravu zaplatit. Odhlášení lze provést ústně či telefonicky na číslo 511 110 343, 739 672 912 nebo e-mailem: msdoubravice@seznam.cz
 • Pokud není dítě řádně odhlášeno, druhý den se stravné odhlašuje automaticky.
 • Přihlášení k nové docházce se provádí nejpozději do 8 hodin.
 • Stravné se platí vždy 

             - přes účet, vždy do 20.

             -  u vedoucí stravování nebo na účet mateřské školy do 20.

Platí se zálohově - 840- Kč měsíčně

 • děti s odkladem školní docházky platí zálohu 920,- Kč
 • v červenci se stravné doúčtuje