Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Doubravice n.Svit.
náměstí Svobody 31
679 11 Doubravice nad Svitavou

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace
  Dolní 59
  679 11 Doubravice nad Svitavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace
  Dolní 59
  679 11 Doubravice nad Svitavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí  (září - červen)
  9,30 - 11,30 

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 511 110 343
  mobilní telefon: +420 739 672 912

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.doubravicens.cz/ms

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace
  Dolní 59
  679 11 Doubravice nad Svitavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  -
  Další elektronické adresy:

  msdoubravice@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  s2zkqw7

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 153 403 759 / 0300

6. IČO

62072765

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: msdoubravice@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): s2zkqw7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace, Dolní 59, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřská škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.