Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Zaměření školy

Zaměření školy

Od školního roku 2009/2010 pracuje naše mateřská škola podle nového Školního vzdělávacího programu:

Cesty a cestičky po modré planetě

Zaměření:  Multikulturní a environmentální

Charakteristika

Výchova k chápání rozmanitosti planety Země a  k její ochraně

"Cesty se dále rozvětvují na cestičky, po kterých během roku kráčíme, běháme nebo jen tak jdeme, poznáváme samy sebe, kamarády, svou rodinu, živly, zvířata, rostliny, počasí na Zemi, a mnoho dalších tajemství naší planety."

Náš Školní vzdělávací program je zaměřen multikulturně a environmentálně - což jednoduše znamená, že jsme přáteli všech kultur a respektujeme je a že  vychováváme děti k ekologii - třídíme odpad, šetříme energie a vodu, učíme se neznečisťovat své nejbližší námi ovlivnitelné okolí, seznamujeme se s přírodou, místem, kde děti žijí, s městem, státem, světadílem, kde žijí, planetou Zemí a jejím postavením v soustavě planet, a s ostatními planetami.

 

Vytváříme dětem příjemné, vstřícné prostředí, snažíme se jim být partnery v jejich světě a životě, ne přemoudřelými mentory. Snažíme se vycházet z potřeb dětí, upřednostňujeme jejich osobnostní vývoj, avšak nedáváme dětem bezbřehou volnost, snažíme se jim nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla chování ve skupině dětí a dospělých, hygienické návyky, sebeobsluhu, odpovědnosti za vlastní jednání, sebekontrolu, vcítění do pocitu druhých, uvědomování si vlastního „Já“ ve společenství lidí. Rozvíjíme jazykovou stránku, jemnou a hrubou motoriku, slovní zásobu, schopnost porozumět a pochopit zadaný úkol, vědět si rady v nenadálých situacích, poznat nebezpečí, vyvarovat se ho.

Pracujeme i nadále na tom, aby děti měly dobrý vztah k životnímu prostředí, aby si všimly změn prostředí ve svém okolí a přemýšlely, co mohou udělat pro jeho zlepšení. Snažíme se o co nejdelší pobyt v přírodě, aby měly děti dostatek možností přijít na to, jak je příroda pro člověka prospěšná a jak ovlivňuje jeho zdraví. Všímáme si, co živého je v přírodě a jaký vliv na živou přírodu má člověk. Tuto hlavní myšlenku uplatňujeme již několik let.  

Naším cílem je nejen přivádět děti k poznání přírody, ale především utvářet celou osobnost dítěte- směřovat k odpovědnému přístupu k přírodě a k lidem.

Naším úkolem je nesměřovat pouze ke kvantitě znalostí, které dětem předáváme, ale dávat důraz na jejich kvalitu.

Rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost a emocionální stránku. Dát dětem možnost svobodně se vyjádřit a to tak, aby měly jistotu, že jsou přijímané takové, jaké jsou se všemi individuálními zvláštnostmi.

...Dávat dětem svým přirozeným přístupem pocit bezpečí. Pomáhat jim k zdravému růstu sebevědomí tím, že na ně budeme klást přiměřené požadavky. Motivovat je k činnostem, které jim zprostředkují novou zkušenost. Rozvíjet komunikaci. Mluvit o všem co děti zajímá. Seznamovat je se světem a vším co obsahuje – člověka a přírodu – ve všech obměnách a projevech…

… chápat rozmanitosti planety Země a vést děti k její ochraně…

 

Tematický plán

 1. Noví kamarádi v mraveništi

 2. Mraveniště - rodina a domov

 3. Mravenečci se chystají na zimu

 4. Sportem ku zdraví aneb mravenečky nemoc neskolí

 5. Mraveneček v zimě

 6. Mravenečci a jejich zvířecí kamarádi

 7. Mraveneček na návštěvě v cizím mraveništi

 8. Mraveneček a jarní sluníčko

 9. Naše mraveniště - Doubravice

 10. Mravenečkovo předprázdninové dovádění

Doplňující projekty

Učitelky je mohou využít dle potřeby nebo si vytvořit projekty jiné

 • Čas kouzel a kouzlení:

PROJEKT: Čáry máry aneb kouzelníkem z prázdnin rovnou do školky

 • Čas vůně jablíček:

PROJEKT: Jak chutná podzim

 • Čas mikulášský:

PROJEKT: Svatý Mikuláš aneb čerti nikdy nespí

 • Čas vánočního cinkání:

PROJEKT: Biblický příběh

 • Čas sněhových závějí a zimního spánku:

PROJEKT: Po stopách zimy

 • Čas masopustního reje:

PROJEKT: Maškary jdou

 • Čas sněženkový:

PROJEKT: Jak voní jaro

 • Čas máminých úsměvů :

PROJEKT: Maminka

 • Čas košťat a čarodějnic:

PROJEKT: Rej čarodějnic aneb Školní slet

 • Čas dětí a kamarádství:

Projekt: Já a ty

 • Čas vůně indiánských ohňů:

Projekt: Indiánská vesnice

 • Čas plnění dětských přání:

Projekt: Dětská přání

 • Mravenečci na kolech:

Projekt: dopravní výchova

 • Mravenečci třídí odpad:

Projekt: ekologická výchova

 • Podzimníček:

Projekt: ekologická výchova

 • Mraveneček na karnevalu:

Projekt: karnevalový týden