Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Projekty MŠ

Projekty MŠ

ŠABLONY III.

 • 1. února 2021 - 31. ledna 2023 
 • Školní asistent
 • Projektový den
 • Sdílení zkušeností pedagogů 

publicita - plakát (1).pdf

ŠABLONY II.

 • Plakát publicita.pdf
 • naše školka absolvovala ŠABLONY I.
 • zapojení do ŠABLON II. - školní asistent  - Tereza Tomanová
 • projekty pro děti
  • - Korálkování
  • - Zvířata méně známá - bude v náhradním termínu, mělo být 31. 3. 2020
  • - Cesta lesem
  • - Drátování s paní Sáňkovou
  • - Vesmír

1. PROJEKT "BEZPEČNĚ VE ŠKOLCE - MRAVENEČCI NA CESTÁCH"

 • během školního roku 2012/2013 byla II. třída vybavena novým nábytkem
 • v rámci tohoto projektu byly ve třídě realizovány tyto koutky
      1. koutek kuchyňský a odpočinkový
      2. koutek tělovýchovný
      3. koutek výchovný a vzdělávací
      4. koutek dopravní výchovy
 • projekt je v rámci MAS Boskovicko PLUS o.s.

2. PROJEKT "CELÉ ČEKO ČTE DĚTEM"

 • naše mateřská škola se přihlásila do projektu :Celé Česko čte dětem
 • bližší informace v záložce Vhodná MŠ pro Vaše dítě: Co dále dětem nabízíme
 • WWW.CELECESKOCTEDETEM.CZ

3. PROJEKT WALKODILE

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasívní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu
 • WWW.WALKODILE.CZ

4. PROJEKT "ROZHLÉDNI SE"

 • projekt nadačního fondu Kolečko zaměřený na dopravní bezpečnost dětí
 • cíl: vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti v silničním provozu
 • naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena

5. PROJEKT "GOOD YEAR - BEZPEČNÁ ŠKOLKA"

WWW.BEZPECNASKOLKA.CZ

Pneumatiky značky Goodyear jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších. Tuto bezpečnost však poskytují zejména posádce automobilu. V silničním provozu se ale pohybují i další účastníci, jejichž bezpečnost je potřeba zvýšit a právě z tohoto důvodu se společnost Goodyear Dunlop Tires rozhodla realizovat projekt, který by se zaměřil na ty nejmenší z nich. Po důkladné analýze situace se ukázalo, že otázka bezpečnosti dětí v rámci silničního provozu není dostatečná. Přitom děti patří k nejohroženější skupině účastníků silničního provozu a to jak díky své špatné viditelnosti, tak i kvůli svému nevyzpytatelnému chování. Jedním z řešení tohoto problému je lepší osvěta a zejména zlepšení viditelnosti dětí jako účastníků silničního provozu. Na základě těchto poznatků vznikl projekt Goodyear – Bezpečná školka, jehož podstatou je vybavení vybraných mateřských škol na území České republiky sadou reflexních vest, osvěta používání reflexních vest a působení v rámci výchovy správného chování v silničním provozu.

První ročník projektu byl zahájen v roce 2008. Na výběru mateřských škol se podíleli obchodní partneři společnosti Goodyear Dunlop Tires a její zaměstnanci. Kromě toho byly vybrány další školy i na základě rovnoměrného regionálního zastoupení. Během roku 2008 distribuoval Goodyear mateřským školkám 615 sad reflexních vest obsahujících 20 vest pro děti, 3 pro učitele, informační plakát, samolepku a DVD s příběhem o dětech a vestách. První ročník projektu Goodyear – Bezpečná školka proběhl pod záštitou ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka.

Přínosem projektu není pouze zvýšení viditelnosti dětí, ale samotné nošení reflexních vest u dětí vzbuzuje zájem o problematiku chování v rámci silničního provozu, učitelky a vychovatelky z mateřských škol mají díky vestám možnost dětem vysvětlit rozdíl mezi pohybem na silnicích a na hřišti či v parku a demonstrovat důležitost odlišného chování v silničním provozu. Kromě toho používání reflexních vest dětmi usnadňuje život i řidičům, kteří děti vidí v daleko větším předstihu a mohou uzpůsobit svůj styl jízdy.

V roce 2009 byl projekt rozšířen o další prvky, které měly pomoci při výchově dětí v oblasti chování v silničním provozu – mateřské školky zařazené do projektu byly vybaveny edukativní stolní hrou, vznikly speciální webové stránky a v závěru roku následovaly hudební a výtvarné soutěže pro mateřské školy.

Letos má projekt za sebou již čtyři úspěšné ročníky a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. V průběhu let byl rozšířen i do dalších zemí, např. Maďarska, Slovinska nebo Chorvatska. V regionu Čechy – Slovensko – Maďarsko se do projektu dosud zapojilo téměř 2 500 mateřských škol. V plánu je také spolupráce i se školkami, které jsou již do projektu zapojeny. Například školky přihlášené v minulém roce budou letos vybaveny edukativní magnetickou tabulí, pomocí které se děti zábavnou formou naučí základním pravidlům silničního provozu. Ostatní se mohou zapojit do mnoha soutěžních aktivit, které jsou v plánu i pro letošní ročník nebo navštívit multimediální sekci plnou online her, omalovánek a kvízů.

6. PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 • zdokonalení technické zručnosti našich dětí
 • ve školním roce 2013/2014
 • pokračování i ve školním roce 2014/2015
 • projekt ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus

7. CVIČENÍ SE ZVÍŘÁTKY

 • děti plní úkoly, týkající se pohybových dovedností
 • celoroční úkol
 • jsme zapojeni již pátým rokem

8. DOMESTOS DO ŠKOL

 • děti plní postupně 4 úkoly
 • úkoly se týkají hygienických návyků dětí
 • doplníme fotem a soutěžíme

9. ZABEZPČENÍ ŠKOLKY

 • PROJEKT MŠMT
 • zabezpečení mateřské školy

10. PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - ŠABLONY II.

PROJEKT MŠ DOUBRAVICE.pdf