Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Den v mateřské škole

Den v mateřské škole 

1.  Příchod dětí

 • Při vstupu do třídy jsou dětem nabídnuty různé činnosti, jednoduché ranní úkoly, při kterých si děti denně procvičují různé dovednosti z grafomotoriky, počítání, geometrických tvarů, barev, poznávání zvířat, rostlin, luští labyrinty, apod.
 • úkoly jsou zaměřeny na téma, o kterém si budou děti v ten den povídat, čímž jsou vlastně hned při vstupu motivovány pro pozdější činnosti

2.   Volné hry a činnosti v dětských koutcích, ranní svačina

 • na ranní úkol děti volně navazují tím, že si vyberou činnosti nebo aktivity v některém koutku
 • nabízené činnosti poskytují prostor pro tvořivé hledání a objevování, při kterém děti zažívají radost z úspěchu

Nabízené koutky aktivit

 • pokusy a objevy (lupa, různé druhy materiálů, surovin, šátek na oči, semena, akvárium na drobné živočichy, písek, voda, hlína,…)
 • ateliér (plastelína, vodovky, pastelky, křídy, nůžky, papíry, lepidlo, štětce,…)
 •  knihy a písmena (knihy, stavebnice písmenek, obrázky, …)
 • konstruování a stolní hry (stavebnice, kostky, Lego, nářadí, puzzle,…)
 • domácnost a dramatické hry (nádobíčko, panenky, postýlky, oblečky, loutky, maňásky,…)
 • hudební koutek (flétny, Orffovy nástroje, notové záznamy a značky,……)
 • tělovýchovný koutek (průlezka, žíněnka, obruče, šátky, míčky, lano,…)

Ranní svačina

 • je postupná, umožňujeme samostatné nabrání porcí a nalití nápoje, vlastní volbu množství jídla
 • mezi 8. a 9. hodinou - děti, které jsou v MŠ již brzy ráno, svačí i dříve
 • děti znají pravidla na hygienické požadavky

3.  Ranní kruh

 • učitelka upozorní děti, že za okamžik se budou scházet v ranním kruhu, aby postupně dokončovaly činnosti, na kterých pracují
 • signálem pro svolání dětí do kruhu je píseň, říkadlo, zvonek, báseň, triangl, apod., které se předem domluví s dětmi
 • usazení do kruhu symbolizuje přátelství všech – stmelení, rovnosti (přivítání, pohlazení, navození atmosféry pro společné sdílení)
 • vhodné pravidlo: "Když jeden mluví, ostatní naslouchají."
 • společný rozhovor o denním tématu

4.  Řízená činnost

5.  Tělovýchovná chvilka

 • zdravotní cviky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, nebo jiné pohybové činnosti
 • dostavuje se psychická relaxace

6.  Hodnocení

 • co se děti nového naučily, kdo jim pomáhal, jak se cítily, s kým se jim dobře pracovalo

7.  Pobyt venku

 • zahrada (tělovýchovné aktivity, poznávání přírody, pěstitelské činnosti, dramatické hry, hry s pískem,….)
 • vycházky: poznávání okolí MŠ

8.  Hygiena, oběd

 • sebeobsluha a samostatnost
 • každé dítě jí vlastním tempem
 • pitný režim dle potřeby dětí
 • vlastní regulace porcí (přidávání)
 • mluvit, jen když není jídlo v ústech

9.  Odpolední odpočinek a OZČ 

 • relaxační hudba, pohádka, plyšová hračka
 • děti, které neusnou po krátkém odpočinku i ty, které se vzbudí dříve, vstávají a jdou si hrát do třídy s druhou paní učitelkou
 • odpoledne činnosti podle výběru dítěte - za pěkného počasí hry na školní zahradě