Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Co dále dětem nabízíme

Co dále dětem nabízímeDatum konání:
7.9.2022

1. „BUDU ŠKOLÁK“

V letošním školním roce máme předškoláky ve všech třídách.

Program pro předškoláky směřující k přípravě pro vstup do základní školy s důrazem na samostatnost v práci a vlastní iniciativu, vedoucí k uvědomění si odpovědnosti za splnění zadaného úkolu.

Předškolním dětem je vždy v pondělí zadáno 5 úkolů, a to z těchto oblastí:

a)    Grafomotorické činnosti

b)    Logické činnosti

c)    Pracovní činnosti

Děti samy rozhodují o postupu plnění zadaných úkolů v průběhu celého týdne. Splnění si zaznamenají do  záznamového   archu na  tabuli  samolepkou nebo  razítkem.  Tak má učitelka  přehled o práci  jednotlivých  dětí.

Mladším  dětem jsou  na  základě diagnostiky  nabízeny   individuálně   pracovní  listy, činnosti procvičující  logické  myšlení a  pracovní  činnosti. O plnění  těchto úkolů však nejsou vedeny zvláštní záznamy a jsou součástí každodenních činností.

2. CVIČENÍ NA BALANČNÍCH MÍČÍCH

Probíhá v rámci tělovýchovných aktivit v tělocvičně. Napomáhá
k rozvoji správného držení těla, rovnováhy, posilování všech svalových skupin, rozvíjí smysl pro rytmus v souladu s pohybem těla, odvádí přebytečnou energii žádoucím způsobem (vhodné zvláště pro hyperaktivní děti).

 

Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat.

Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

  • Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
  • Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
  • Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Výsledkem je čím dál horší znalost jazyka, přičemž ten je nástrojem myšlení - a to i matematického.

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou
vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě.

Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často
čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Odklon od psaného slova je nebezpečný obzvláště v demokracii. „Národ, který málo čte, málo ví.
Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren," píše Jim Trelease, americký propagátor čtení dětem, a dodává: „Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu - to je velmi nebezpečná stránka demokracie."

Co ANO při čtení dětem.doc

Co NE při čtení dětem.doc

Osobnosti.doc